Voor wie is de therapie bedoeld

Praktijk Bhaktie ontvangt graag volwassenen en jeugdigen die psychische of lichamelijke klachten hebben als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen. Maar ook als er klachten zijn waarvoor niet direct een aanleiding is te vinden, maar waarvan in het dagelijks functioneren hinder wordt ondervonden.

Via psychodynamische therapie kunnen met name bij de volgende problemen goede resultaten worden bereikt:

 • Bij stress of spanningen
 • Angsten, fobieën, dwangklachten, gevoelens van nervositeit, onzekerheid, gespannenheid
 • Traumaverwerking
 • Inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid
 • Ongewenste gedragspatronen, identiteitsproblemen, verlegenheid, eenzaamheid, labiliteit, somberheid, stemmingswisselingen
 • Onder je niveau presteren
 • Burn out, werkgerelateerde psychische problemen
 • Psychosomatische onbegrepen lichamelijke klachten zoals; hoofdpijn, vermoeidheid, rugpijn, hyperventilatie, seksuele problemen, slaapproblemen, eetproblemen
 • Stoppen met roken
 • Migraine
 • Het resultaat van de behandelingen is altijd dat de cliënt weer grip heeft op de eigen leef-, studeer en/of werksituatie en naar eigen kunnen en inzichten de toekomst verder kan gaan vormgeven.
 • Prikkelbare Darm Syndroom

Inschrijven